project-holland-fonds boskalis2.jpg project-holland-fonds besi project-holland-fonds reesink project-holland-fonds dockwise

Project Holland Fonds

Activiteiten & Scope

Transacties

Cases

Project Holland Fonds is een creatieve, ondersteunende investeerder in beursgenoteerde en volwassen niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Project Holland Fonds is opgericht in 2009. Doel van het fonds is om ondernemingen te ondersteunen door kapitaal te verschaffen en met raad en daad terzijde te staan bij kapitaalmarkttransacties, M&A-activiteiten, Investor Relations en Corporate Governance onderwerpen.

Lees meer

Project Holland Fonds investeert in ondernemingen met een sterk onderliggend groeipotentieel, vaak in een situatie van onderwaardering. Soms zijn ondernemingen op zoek naar een flexibele kapitaalverschaffer die kan ondersteunen bij het financieren van groei of het optimaliseren van de balansstructuur. De rol van Project Holland Fonds als aandeelhouder stopt niet bij het verschaffen van kapitaal.

Lees meer

Sinds haar eerste transactie in 2009 heeft Project Holland Fonds goede resultaten behaald met een breed scala aan transacties, instrumenten en type investeringen. De transacties zijn in de meeste gevallen op maat gesneden gegeven de specifieke situatie en behoeften van de onderneming. Meestal betreft het investeringen die gekoppeld zijn aan een financieringstransactie. In alle gevallen sluiten de activiteiten naadloos aan op de investeringsthema’s van Project Holland Fonds. 

Bekijk transacties

In de afgelopen jaren heeft Project Holland Fonds met een actieve houding richting het Nederlandse bedrijfsleven bewezen een flexibele en creatieve partner te zijn. Op maat gesneden financieringstransacties die optimaal passen bij een specifieke situatie, vormen daarbij de rode draad. Ter illustratie van de mogelijkheden die Project Holland Fonds biedt, staan hieronder enkele cases uitgewerkt.

Bekijk cases