Sinds haar eerste transactie in 2009 heeft Project Holland Fonds goede resultaten behaald met een breed scala aan technieken, instrumenten en type investeringen. De transacties zijn in de meeste gevallen op maat gesneden gegeven de specifieke situatie en behoeften van de onderneming. Meestal betreft het investeringen die gekoppeld zijn aan een financieringstransactie. In alle gevallen sluiten de activiteiten naadloos aan op de investeringsthema’s van Project Holland Fonds. 

Voorgenomen bod op Reesink in public-to-private transactie

Transactie 8 februari 2016

Royal Reesink maakt bekend dat een consortium onder leiding van Gilde Buy Out Partners voornemens is een bod op Reesink uit te brengen met een waarde van EUR 140 miljoen. De bieders committeren zich aan het continueren van de buy & build strategie van Reesink, zoals die met steun van Project Holland Fonds in de afgelopen jaren succesvol is vormgegeven. Project Holland Fonds, met een belang van 16,7% de grootste aandeelhouder in Reesink, heeft haar steun aan de bieders toegezegd. Project Holland Fonds ziet deze public-to-private transactie als een logische volgende stap voor Reesink en een goed moment om haar belang te desinvesteren.                                                                                                                                                                                

NedSense verkoopt LOFT software divisie met steun van Project Holland Fonds

Transactie 4 januari 2016

NedSense enterprises heeft overeenstemming bereikt met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Ronglian Investments Ltd over de verkoop van de NedSense LOFT software activiteiten voor een prijs van EUR 8 miljoen. LOFT boekte over 2014 een omzet van EUR 0,5 miljoen. Met de opbrengst zal NedSense onder andere schulden aflossen en dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Project Holland Fonds, grootste aandeelhouder in NedSense, ondersteunt de transactie en heeft zich uitgesproken om voor de transactie te stemmen. Na verkoop van NedGraphics voor EUR 7,5 miljoen in 2014 en LOFT voor EUR 8 miljoen in 2016 heeft NedSense geen operationele activiteiten meer. In een vervolgstap heeft Project Holland Fonds haar 21% aandelenbelang in NedSense verkocht aan de Nederlandse investeringsmaatschappij Value8 NV, die een openbaar bod op NedSense aankondigt.

Project Holland Fonds ondersteunt overname Agrometius door Reesink

Transactie 25 augustus 2015

Reesink kondigt de overname aan van Agrometius, een distributeur en dienstverlener van technologie op het snelgroeiende gebied van precisie-landbouw. Mede ter financiering van deze overname doet Reesink een 9,99% aandelen emissie. Project Holland Fonds committeert zich aan deelname in deze aandelenemissie en ondersteunt de onderneming in haar beslissing om de huidige beursnotering op Alternext Amsterdam begin 2016 om te zetten in een volwaardige beursnotering op Euronext Amsterdam. Dit zal ten goede komen van de liquiditeit en verhandelbaarheid van het aandeel Reesink.

Project Holland Fonds verkoopt resterend belang in Ordina

Transactie 8 september 2014

Project Holland Fonds heeft haar resterende 9,3% belang in Ordina verkocht via een onderhandse transactie met een marktpartij. Op 15 januari 2014 had PHF haar belang reeds teruggebracht van 24% naar 9,3% via een accelerated bookbuild proces. Ordina refereert aan PHF als stabiele en belangrijke aandeelhouder tijdens de versterking van haar kapitaalstructuur in 2011.

Project Holland Fonds steunt verkoop van de NedGraphics divisie

Transactie 25 augustus 2014

NedSense heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van NedGraphics, de CAD/CAM software divisie. Deze transformatorische transactie, die met steun van grootaandeelhouders waaronder PHF, tot stand komt, heeft als resultaat dat NedSense zich volledig zal kunnen gaan richten op de verdere uitbouw van LOFT, de innovatieve 3D visualisatie software divisie. NedGraphics, de goed winstgevende software divisie met 3500 klanten wereldwijd, wordt overgenomen door Constellation Software Inc. voor een bedrag van EUR 7,5mln.

Project Holland Fonds ondersteunt overname van Fagro door DPA

Transactie 18 augustus 2014

DPA Group zet met de overname van Fagro wederom een grote stap richting de verwezenlijking van haar strategische doelstellingen. Met een winstgevende omzet van EUR 20mln (2013) sluit Fagro als detacheerder en kenniscentrum voor financiële professionals naadloos aan bij het kernbedrijf van DPA. De overname draagt in 2014 naar verwachting direct bij aan de winst per aandeel. De overnamesom wordt mede gefinancierd door een emissie van 4.5mln aandelen DPA. Project Holland Fonds treedt als underwriter op in de emissie en garandeert daarmee financieringszekerheid ten behoeve van de overname. De emissie is zeer succesvol en wordt ruimschoots overtekend.

Project Holland Fonds brengt belang in Ordina terug

Transactie 15 januari 2014

Project Holland Fonds heeft middels een “accelerated bookbuild process” 15% van de uitstaande aandelen in Ordina verkocht, welke geplaatst zijn bij institutionele en gekwalificeerde beleggers. Hiermee heeft Ordina een bredere aandeelhoudersstructuur gekregen en een hogere liquiditeit van het aandeel, hetgeen positief is voor Ordina. Project Holland Fonds heeft met de verkoop een deel van haar rendement gerealiseerd en heeft haar belang in Ordina teruggebracht naar een belang van 9.3%. Daarmee blijft PHF als grootaandeelhouder gecommitteerd aan Ordina.

Project Holland Fonds faciliteert overname Pon Material Handling Europe door Reesink

Transactie 14 juni 2013

Reesink kondigt de overname aan van Pon Material Handling Europe, een dochterbedrijf van Pon Holdings dat met een winstgevende omzet van EUR 218 mln actief is op het gebied van import, distributie en onderhoud van vorkheftrucks, reinigingsmachines en hydraulische systemen. De overname wordt mede gefinancierd door een aandelenemissie van EUR 16 mln. PHF garandeert de volledige emissie, die zal plaatsvinden bij institutionele investeerders en, via een publieke emissie, bij particuliere beleggers.

Project Holland Fonds financiert overname Hans van Driel door Reesink

Transactie 18 januari 2013

Reesink voltooit de overname van Hans van Driel B.V., marktleider in Nederland voor de distributie van Atlas en Terex grondverzetmachines. De acquisitie sluit naadloos aan op de activiteiten van de in 2012 overgenomen Kemp Groep, eveneens distributeur en verhuurder van grondverzetmachines in de Benelux. Ter financiering van de overname maakt Reesink gebruik van de equityfaciliteit die in 2012 met Project holland Fonds is overeengekomen. Reesink maakt  voor deze acquisitie gebruik van deze faciliteit voor een bedrag van EUR 4,4 mln.

Project Holland Fonds geeft financierings commitment af voor aandelenemissie Boskalis

Transactie 10 januari 2013

Boskalis kondigt een aandelenemissie aan van EUR 320 mln. De emissie wordt gedaan mede ter financiering van de acquisitie van Dockwise. Van deze emissie wordt in totaal EUR 160 mln geplaatst bij HAL Investments en Project Holland Fonds, die daartoe een commitment hebben afgegeven. De overige EUR 160 mln wordt bij institutionele beleggers en professionele partijen geplaatst via een accelerated bookbuild offering. Via deze financieringstransactie verwerft Project Holland Fonds een significant aandelenbelang in Boskalis.

Boskalis maakt voornemen tot openbaar bod op Dockwise bekend

Transactie 26 november 2012

Maritiem dienstverlener Koninklijke Boskalis Westminster maakt bekend Dockwise te willen overnemen voor een prijs van EUR 17,20 per aandeel. Het bod wordt pas ondersteund door het bestuur van Dockwise nadat, onder andere na gesprekken met grootaandeelhouder Project Holland Fonds, het bod is verhoogd naar EUR 18,50 per aandeel (EUR 733 mln) en er ook is voldaan aan andere voorwaarden. Op 13 februari 2013 spreekt het bestuur van Dockwise zich unaniem positief uit over het bod. De overname van Dockwise door Boskalis wordt op 23 april 2013 afgerond.

Reesink kondigt aandelenemissie aan, gegarandeerd door Project Holland Fonds

Transactie 5 november 2012

Koninklijke Reesink versterkt haar eigen vermogen om daarmee de verdere invulling aan haar groeistrategie prudent mede te kunnen financieren. De onderneming lanceert een private placement van 9,99% van de uitstaande aandelen. Voor deze plaatsing heeft Project Holland Fonds (PHF) een underwriting-garantie afgegeven. Daarnaast stelt PHF een stand-by-faciliteit aan Reesink ter beschikking. Reesink kan daarmee in meerdere tranches nogmaals maximaal 9,99% aandelen uitgeven, die dan bij PHF geplaatst worden. Deze faciliteit mag gebruikt worden ter financiering van acquisities. De uitgiftekoers van de equity-faciliteit is gelijk aan de uitgiftekoers van de gelanceerde private placement.

Publicis lanceert publiek bod op LBi International

Transactie 20 september 2012

Publicis Groupe, een wereldwijd leidende media agency, wil invulling geven aan haar strategie om verder uit te breiden in digitale communicatie-dienstverlening. LBi is een van de laatste onafhankelijke digital marketing agencies met een sterke marktpositie en als zodanig van groot strategisch belang voor Publicis.

Publicis brengt, met steun van het LBi-bestuur, een cash bod uit van EUR 416 mln. Grootaandeelhouders, goed voor ca. tweederde van de aandelen, hebben toegezegd hun aandelen aan te melden in het bod. PHF heeft een afspraak gemaakt met Publicis waarbij een put-call optie-overeenkomst is afgesloten. Hierdoor kan Project Holland Fonds enkele maanden eerder over de verkoopopbrengst beschikken dan de datum van de uiteindelijke afronding van de transactie.

Dockwise lanceert bod op concurrent Fairstar

Transactie 22 april 2012

Dockwise kondigt een openbaar bod aan op Fairstar Heavy Transport, een in Rotterdam gevestigde concurrent, in het bezit van vier transportschepen met een interessante orderportefeuille voor transporten in de olie- en gasgerelateerde industrie. Door de overname van Fairstar versterkt Dockwise haar positie als marktleider in zwaar transport op zee en verbetert het de balans tussen kortetermijn-opdrachten en langetermijn-projecten.

Ter financiering van het bod zal er een USD 250 mln claimemissie worden gelanceerd. Project Holland Fonds heeft zich, samen met HAL Investments en andere grootaandeelhouders van Dockwise, vooraf gecommitteerd aan inschrijving op een gedeelte van deze claimemissie.

DPA neemt Benkis Interim Professionals over, met financieringsondersteuning door Project Holland Fonds

Transactie 17 april 2012

DPA Group maakt een verdere stap in haar groeistrategie door de overname van Benkis Interim Professionals, een specialistische detacheerder in de bancaire sector. De overname voegt een kleine EUR 10 mln omzet toe aan de DPA Group en vergroot het marktaandeel in het detacheren van financiële professionals. Project Holland Fonds garandeert de opbrengst van een sub-10 aandelenemissie die gedaan wordt ter financiering van de overnamesom.

Ordina versterkt kapitaalstructuur met ondersteuning van Project Holland Fonds

Transactie 7 oktober 2011

Ordina versterkt haar kapitaalstructuur met EUR 40 mln eigen vermogen door een aandelenuitgifte die volledig gegarandeerd is door Project Holland Fonds (PHF). Hiermee kan Ordina een bestaande dure achtergestelde lening geheel aflossen en een verlaging bewerkstelligen van de bankschuld tot een niveau dat beter past bij de huidige marktomstandigheden. Tegelijkertijd scherpt Ordina de strategie aan en optimaliseert zij de aansturing van de interne organisatie. PHF neemt via een directe plaatsing EUR 5,5 mln aandelen op en garandeert een EUR 22,2 mln claimemissie. Tevens committeert PHF zich voor een tweede plaatsing van EUR 12,2 mln tegelijk met de claimemissie.

Project Holland Fonds neemt een belang in LBi International NV

Transactie 10 augustus 2011

Project Holland Fonds (PHF) wordt grootaandeelhouder van LBi International, het grootste onafhankelijke digital marketing & technology agency in Europa. PHF is overtuigd van het strategisch potentieel van LBi. Met haar leidende marktpositie zal LBi profiteren van de verschuiving van offline naar online business en van de groeiende impact die social media heeft op de branding- en marketingstrategie van ondernemingen. 

Project Holland Fonds voorziet NedSense enterprises van kapitaal voor groei en balansoptimalisatie

Transactie 23 juni 2011

Met een geheel op maat gesneden financieringstransactie ondersteunt Project Holland Fonds (PHF) software-ontwikkelaar NedSense enterprises in haar groeistrategie die gericht is op de uitbouw van het softwareproduct LOFT. Ook creëert PHF ruimte om de balans van NedSense te optimaliseren door aflossing van een dure bestaande lening.

Naast de plaatsing van een 29,6% aandelenbelang bij NedSense verstrekt PHF een stand-by converteerbare lening waarop NedSense gedurende anderhalf jaar in tranches een beroep kan doen ten behoeve van de financiering van de LOFT product- en marktontwikkeling.

Project Holland Fonds financiert overname van de Nederlandse Interim Groep door DPA Group

Transactie 14 januari 2011

DPA neemt de Nederlandse Interim Groep (NIG) over om samen een sterke en winstgevende detacheerder te vormen gericht op verdere groei. DPA en NIG hebben een sterke strategische fit met potentieel voor commerciële synergie. Door de verbeterde schaal kan de combinatie veel kostenefficiënter worden aangestuurd.

Het bestuur van DPA wordt uitgebreid met de directie van NIG bestaande uit Eric Winter en Olav Berten. Het cash-gedeelte van de overnamesom wordt gefinancierd door een claimemissie van EUR 18 mln. Twee derde van de grootaandeelhouders, waaronder Project Holland Fonds (PHF), heeft zich gecommitteerd om pro-rata deel te nemen in de emissie. Het resterende gedeelte wordt gegarandeerd door PHF. Ondersteund door PHF zet DPA met de overname van NIG een cruciale strategische stap richting een financieel solide, groeiende en goed geleide detacheerder.

Project Holland Fonds ondersteunt Dockwise bij de financiering van een nieuw transportschip

Transactie 20 september 2010

Dockwise ontvouwt plannen voor het ontwerp en de bouw van het grootste half-afzinkbare transportschip ter wereld om zo aan de groeiende vraag naar transport van zeer grote en zware objecten te voldoen en dominant te blijven in het hoogste segment van de markt. De drie grootste aandeelhouders van Dockwise, waaronder Project Holland Fonds, garanderen de benodigde aandelenemissie van USD 100 mln en committeren zich vooraf aan hun pro-rata deel in de emissie.

Project Holland Fonds ondersteunt DPA bij balansherstructurering, overname en versterking governance

Transactie 4 mei 2010

DPA kondigt een EUR 9 mln emissie van aandelen aan ter versterking van de balans en ter financiering van de overname van het minderheidsbelang in DPA Supply Chain People. Project Holland Fonds neemt voor EUR 7 mln deel in de aandelenemissie. De overige EUR 2 mln wordt opgehaald door conversie van een bestaande achtergestelde lening die eerder door grootaandeelhouders was verstrekt. Daarnaast wordt de directie versterkt en zijn nieuwe RvC leden benoemd.

Project Holland Fonds ondersteunt Dockwise in balansherstructurering en uitname private equity aandeelhouder

Transactie 19 oktober 2009

In een op maat gesneden transactie nemen HAL Investments, Sankaty Advisors en Project Holland Fonds het door private equity-firma 3i gehouden 26%-belang in Dockwise over en committeren zich voor deelname aan een USD 250 mln emissie ter versterking van de balansstructuur. Dockwise vraagt in dit kader een beursnotering aan op Euronext Amsterdam om de verhandelbaarheid van het aandeel te bevorderen.