Project Holland Fonds geeft financierings commitment af voor aandelenemissie Boskalis

Transactie 10 januari 2013

Boskalis kondigt een aandelenemissie aan van EUR 320 mln. De emissie wordt gedaan mede ter financiering van de acquisitie van Dockwise. Van deze emissie wordt in totaal EUR 160 mln geplaatst bij HAL Investments en Project Holland Fonds, die daartoe een commitment hebben afgegeven. De overige EUR 160 mln wordt bij institutionele beleggers en professionele partijen geplaatst via een accelerated bookbuild offering. Via deze financieringstransactie verwerft Project Holland Fonds een significant aandelenbelang in Boskalis.