Ordina versterkt kapitaalstructuur met ondersteuning van Project Holland Fonds

Transactie 7 oktober 2011

Ordina versterkt haar kapitaalstructuur met EUR 40 mln eigen vermogen door een aandelenuitgifte die volledig gegarandeerd is door Project Holland Fonds (PHF). Hiermee kan Ordina een bestaande dure achtergestelde lening geheel aflossen en een verlaging bewerkstelligen van de bankschuld tot een niveau dat beter past bij de huidige marktomstandigheden. Tegelijkertijd scherpt Ordina de strategie aan en optimaliseert zij de aansturing van de interne organisatie. PHF neemt via een directe plaatsing EUR 5,5 mln aandelen op en garandeert een EUR 22,2 mln claimemissie. Tevens committeert PHF zich voor een tweede plaatsing van EUR 12,2 mln tegelijk met de claimemissie.