Investeerder in kwalitatief hoogwaardige Nederlandse ondernemingen

project-holland-fonds dialoogProject Holland Fonds investeert in ondernemingen met een sterk onderliggend groeipotentieel, vaak in een situatie van onderwaardering.

Soms zijn ondernemingen op zoek naar een flexibele kapitaalverschaffer die kan ondersteunen bij het financieren van groei of het optimaliseren van de balansstructuur.

De rol van Project Holland Fonds als aandeelhouder stopt niet bij het verschaffen van kapitaal. Ons team is, indien gewenst, beschikbaar om een actieve en ondersteunende aandeelhoudersrol te vervullen en daarmee waarde te creëren voor de onderneming en haar stakeholders.

Investeringsfocus

 • Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen met een marktkapitalisatie tot circa EUR 1 miljard;
 • Nederlandse niet-beursgenoteerde ondernemingen waarvoor een beursgang op termijn een logische stap is in hun verdere ontwikkeling.

Investeringsruimte

 • Project Holland Fonds investeert tot maximaal EUR 50 miljoen in een onderneming. Hierbij streven wij een belang na van tussen de 5% en 30% in het uitstaande aandelenkapitaal;

 • Wij investeren zowel in aandelen als aandelengerelateerde financiële instrumenten;

 • We hebben geen specifieke sectorvoorkeur maar investeren niet in de sectoren Financiële Dienstverlening en Vastgoed;

 • De portefeuille van Project Holland Fonds is geconcentreerd en bestaat doorgaans uit niet meer dan 10 belangen.

Investeringsfilosofie

Het behalen van bovengemiddeld rendement door:

 • Focus op ondernemingen met kwalitatief hoogwaardige activiteiten;

 • Focus op structurele groeithema’s binnen de onderneming;

 • Focus op situaties van onderwaardering of een speciale situatie;

 • Waardecreatie door succesvolle bedrijfsvoering;

 • Waardecreatie door actief en ondersteunend aandeelhouderschap op het gebied van balansstructurering, M&A-activiteiten, Investor Relations en Corporate Governance;

 • Wij handelen niet of nauwelijks in onze belangen en hebben een langetermijnhorizon.

 

Beursgang

Project Holland Fonds investeert ook in ondernemingen die binnen 12-18 maanden een beursgang nastreven. Een beursgang kan een waardevolle stap zijn voor een onderneming en haar stakeholders. Bijvoorbeeld vanwege toegang tot de kapitaalmarkt en het creëren van liquiditeit. Daarnaast kan de onderneming het aandeel gebruiken als middel om acquisities te financieren. Op basis van onze brede ervaring kunnen wij actief ondersteunen bij het hele proces van een beursgang. Wij zien de beursgang zelf niet als verkoopmoment maar als startpunt voor een langjarige beursgenoteerde belegging.

Open dialoog met ondernemingen en adviseurs

We hebben een open dialoog met de ondernemingen waarin wij (potentieel) investeren. We denken graag mee over strategische onderwerpen en over de daaraan gerelateerde financieringsbehoeften. Indien gewenst kan dit onder een geheimhoudingsverklaring. Indien mogelijk, werken we samen met andere professionele investeerders die een langetermijnhorizon hebben, en we staan altijd open voor ideeën en suggesties van andere adviseurs.