Cases Project Holland Fonds

In de afgelopen jaren heeft Project Holland Fonds met een actieve houding richting het Nederlandse bedrijfsleven bewezen een flexibele en creatieve partner te zijn. Op maat gesneden financieringstransacties die optimaal passen bij een specifieke situatie, vormen daarbij de rode draad. Ter illustratie van de mogelijkheden die Project Holland Fonds biedt, staan hieronder enkele cases uitgewerkt.

Case: ondersteuning Dockwise door Project Holland Fonds bij structurering en financiering van transacties

project-holland-fonds dockwise-big-footDockwise is wereldmarktleider in overzeese transport- en installatiewerkzaamheden van zeer grote en zware objecten, merendeels voor de olie- en gasindustrie. Dockwise bezit een vloot van 25 half-afzinkbare transportschepen.

Project Holland Fonds (PHF) heeft Dockwise ondersteund door het verschaffen van kapitaal middels verschillende op maat gesneden transacties. Zo heeft PHF mede de herstructurering van de balans gefinancierd, als ook het uitnemen van de voormalige grootste aandeelhouder, het financieren van de bouw van het nieuwe transportschip ‘Vanguard’ en de overnamefinanciering van concurrent Fairstar. PHF is actief betrokken geweest bij het structureren van deze transacties en heeft die ondersteund door het afgeven van financierings-commitments en underwriting-garanties. Nadat Boskalis een indicatief bod op Dockwise had uitgebracht heeft PHF publiekelijk stelling ingenomen tegen de ontoereikende hoogte van het bod. Mede daardoor is het bod verhoogd. De overname van Dockwise door Boskalis is in april 2013 afgerond.

Lees meer over deze case

Case: Project Holland Fonds steunt DPA op vlak van balansversterking, groeifinanciering, overnamestrategie en corporate governance

DPA-ProfessionalsDPA Group verzorgt hoogwaardige detachering van gespecialiseerde professionals voor specifieke domeinen en markten. Als intermediair in de arbeidsmarkt met een sterke merknaam onderscheidt DPA zich door langlopende relaties met opdrachtgevers en diepgaande kennis van hun markten.

Project Holland Fonds (PHF) heeft DPA ondersteund door kapitaal te verschaffen om zelfstandig te groeien en de belangrijke acquisities van NIG, Benkis en Fagro te financieren. Dit is in de vorm van directe investeringen in aandelen, brugfinanciering en underwriting van publieke aandelenemissies geweest. Daarnaast heeft PHF de onderneming ondersteund bij het structureren van de kapitaalmarkttransacties, optimalisering van de balansstructuur en uitvoeren van M&A-activiteiten. Ook heeft PHF een rol gespeeld bij het versterken van de corporate governance bij DPA. Een gezonde invulling van de governance is een voorwaarde geweest voor het succes van DPA’s groeistrategie.

Lees meer over deze case

Case: Project Holland Fonds ondersteunt een omvangrijke herfinanciering voor Ordina

logo-ordinaOrdina is een toonaangevende ICT-dienstverlener in de Benelux die ICT-kennis en -capaciteit in de vorm van detachering, vaste projecten en applicatiebeheer aanbiedt aan doorgaans grote organisaties in de sectoren industrie, financiële dienstverlening, overheid en zorg. Ordina past een brede technologiekennis (o.a. SAP, Oracle, Microsoft, Java) toe op uiteenlopende businessvraagstukken. Kenmerk van Ordina is ook de innovatieve aanpak op belangrijke thema’s als security, mobile, social media en big data. 

Project Holland Fonds (PHF) heeft Ordina ondersteund bij het structureren van een op maat gesneden kapitaalmarkttransactie waarmee haar balansstructuur is geoptimaliseerd. In deze transactie heeft PHF aandelen opgenomen via twee directe plaatsingen en heeft PHF een underwriting afgegeven op een publieke claimemissie. In 2014 heeft PHF haar 24.6% belang op een ordentelijke en gunstige manier afgebouwd middels twee afzonderlijke transacties.

Lees meer over deze case