Case: ondersteuning Dockwise door Project Holland Fonds bij structurering en financiering van transacties

project-holland-fonds dockwise-big-footDockwise is wereldmarktleider in overzeese transport- en installatiewerkzaamheden van zeer grote en zware objecten, merendeels voor de olie- en gasindustrie. Dockwise bezit een vloot van 25 half-afzinkbare transportschepen.

Project Holland Fonds (PHF) heeft Dockwise ondersteund door het verschaffen van kapitaal middels verschillende op maat gesneden transacties. Zo heeft PHF mede de herstructurering van de balans gefinancierd, als ook het uitnemen van de voormalige grootste aandeelhouder, het financieren van de bouw van het nieuwe transportschip ‘Vanguard’ en de overnamefinanciering van concurrent Fairstar. PHF is actief betrokken geweest bij het structureren van deze transacties en heeft die ondersteund door het afgeven van financierings-commitments en underwriting-garanties. Nadat Boskalis een indicatief bod op Dockwise had uitgebracht heeft PHF publiekelijk stelling ingenomen tegen de ontoereikende hoogte van het bod. Mede daardoor is het bod verhoogd. De overname van Dockwise door Boskalis is in april 2013 afgerond.

Oktober – December 2009: herstructurering balans, uitkoop aandelenbelang 3i en beursnotering op Euronext Amsterdam

 • PHF heeft een zeer actieve rol gespeeld bij deze complexe financieringstransactie van Dockwise. De onderneming had behoefte aan een versterking van het eigen vermogen om de balansratio’s te normaliseren. Hiervoor heeft een aandelenemissie plaatsgevonden van USD 250 mln. Drie nieuwe partijen, waaronder PHF en HAL Investments, hebben achtereenvolgens via een directe plaatsing aandelen opgenomen, een commitment afgegeven voor een vervolgplaatsing en een garantie voor het overige gedeelte van de vervolgplaatsing. Op deze manier was er ruimte voor zowel de nieuwe institutionele investeerders als de bestaande aandeelhoudersbasis om mee te doen met de emissie.
 • Tegelijkertijd hebben de drie nieuwe partijen het gehele bestaande belang van private equity-partij 3i overgenomen. 3i hield een belang van 26,2% in Dockwise. Deze uitkoop vond plaats op dezelfde koers als de aandelenemissie door Dockwise.
 • Als onderdeel van de transacties heeft Dockwise notering aangevraagd op Euronext Amsterdam, teneinde de verhandelbaarheid en zichtbaarheid van het aandeel te vergroten.
 • Lees meer details over deze transactie.

September – December 2010: financiering van het grootste transportschip ter wereld ‘Vanguard’

 • In het najaar van 2010 ontvouwt Dockwise plannen voor de bouw van ’s werelds grootste half-afzinkbare transportschip. Het schip is een innovatief ontwerp dat het vervoeren van extreem grote objecten toelaat. Hiermee kan Dockwise als marktleider inspringen op de groeiende vraag naar transport van zeer grote en zware objecten. 
 • Ter financiering van het ruim USD 200 mln kostende schip lanceert Dockwise een claimemissie ter grootte van USD 100 mln. Dockwise ontvangt van haar drie grootste aandeelhouders, waaronder PHF, een garantie voor de volledige emissie. De grootaandeelhouders committeren zich vooraf aan hun pro-rata deel in de emissie. Daarnaast geven zij een garantie af om alle stukken in de claimemissie op te nemen waarvan de rechten niet worden uitgeoefend.
 • Door deze aandeelhoudersgarantie is er geen verdere underwriting nodig. Ook geven de aandeelhouders een sterk signaal van vertrouwen in Dockwise af naar de markt. 
 • Lees meer details over deze transactie.

April – Augustus 2012: overname van Fairstar door Dockwise

 • Dockwise kondigt een openbaar bod aan op Fairstar Heavy Transport. Fairstar is een in Rotterdam gevestigde concurrent in bezit van vier transportschepen met een interessante orderportefeuille voor transporten in de olie- en gasgerelateerde industrie.
 • Door de overname van Fairstar versterkt Dockwise haar positie als marktleider in zwaar transport op zee en verbetert het de balans tussen kortetermijnopdrachten en langetermijnprojecten. Door de overname wordt ook de vlootsamenstelling geoptimaliseerd.
 • Ter financiering van het bod lanceert Dockwise een USD 230–250 mln claimemissie. PHF heeft zich, samen met HAL Investments en andere grootaandeelhouders van Dockwise, vooraf gecommitteerd om in te schrijven op een gedeelte van deze claimemissie. Op deze manier is afname van USD 234 mln van de emissie vooraf gegarandeerd.
 • Op 14 juli 2012 bezit Dockwise 95% van de aandelen in Fairstar en krijgt het bod de steun van het bestuur van Fairstar. De acquisitie wordt eind augustus 2012 afgerond.
 • Lees meer details over deze transactie.