Case: Project Holland Fonds steunt DPA op vlak van balansversterking, groeifinanciering, overnamestrategie en corporate governance

DPA-ProfessionalsDPA Group verzorgt hoogwaardige detachering van gespecialiseerde professionals voor specifieke domeinen en markten. Als intermediair in de arbeidsmarkt met een sterke merknaam onderscheidt DPA zich door langlopende relaties met opdrachtgevers en diepgaande kennis van hun markten.

Project Holland Fonds (PHF) heeft DPA ondersteund door kapitaal te verschaffen om zelfstandig te groeien en de belangrijke acquisities van NIG, Benkis en Fagro te financieren. Dit is in de vorm van directe investeringen in aandelen, brugfinanciering en underwriting van publieke aandelenemissies geweest. Daarnaast heeft PHF de onderneming ondersteund bij het structureren van de kapitaalmarkttransacties, optimalisering van de balansstructuur en uitvoeren van M&A-activiteiten. Ook heeft PHF een rol gespeeld bij het versterken van de corporate governance bij DPA. Een gezonde invulling van de governance is een voorwaarde geweest voor het succes van DPA’s groeistrategie.

Mei 2010: Balansherstructurering en versterking corporate governance

 • DPA kondigt een EUR 9 mln emissie van aandelen aan ter versterking van de balans en ter financiering van de overname van het minderheidsbelang in DPA Supply Chain People BV.
 • PHF neemt voor EUR 7 mln deel in de aandelenemissie en wordt daarmee de grootste aandeelhouder. De overige EUR 2 mln wordt opgehaald door conversie van een bestaande achtergestelde lening die eerder door grootaandeelhouders was verstrekt.
 • Tegelijkertijd met de balansherstructurering wordt de directie uitgebreid en is er ruimte gecreëerd om nieuwe RvC-leden te benoemen. In september 2010 wordt een nieuwe RvC benoemd met diepgaande kennis van ondernemingsbestuur, acquisitiestrategie en de detacheringssector.
 • Lees meer details over deze transactie.

Januari – april 2011: Overname van de Nederlandse Interim Groep (NIG)

 • DPA neemt de Nederlandse Interim Groep (NIG) over, om samen een sterke en winstgevende detacheerder te vormen gericht op verdere groei. Naast de goede strategische fit brengt NIG potentieel voor commerciële synergie en uitzicht op kostenbesparingen met zich mee.
 • Het bestuur van DPA wordt versterkt met de directie van NIG, bestaande uit Eric Winter en Olav Berten, die een succesvolle track record hebben in de detacheringssector.
 • PHF speelt een belangrijke adviesrol in het structureren van de overnametransactie en de acquisitiefinanciering. Het cash-gedeelte van de overnamesom wordt gefinancierd door een claimemissie van EUR 18 mln. Twee derde van de grootaandeelhouders, waaronder PHF, heeft zich gecommitteerd om pro-rata deel te nemen in de emissie. Het resterende gedeelte van de emissie wordt gegarandeerd door PHF. Ondersteund door PHF zet DPA met de overname van NIG een cruciale stap richting een financieel solide, groeiende en goed geleide detacheerder.
 • Lees meer details over deze transactie.

April 2012: overname Benkis Interim Professionals

 • DPA Group maakt een verdere stap in de invulling van haar groeistrategie door de overname van Benkis Interim Professionals. Benkis is een specialistische detacheerder in de bancaire sector. De overname voegt ca. EUR 10 mln omzet toe aan de DPA Group en vergroot het marktaandeel in het detacheren van financiële professionals.
 • Als blijk van vertrouwen garandeert PHF de volledige opbrengst van de 9% aandelenemissie die gedaan wordt ter financiering van de overnamesom. Binnen enkele uren is het boek van de emissie overtekend. Met deze succesvolle emissie is een nieuwe mijlpaal bereikt voor de gezonde en groeiende DPA Group.
 • Lees meer details over deze transactie.

Augustus 2014: overname Fagro

 • DPA Group zet met de overname van Fagro wederom een grote stap richting de verwezenlijking van haar strategische doelstellingen. Met een winstgevende omzet van EUR 20mln (2013) sluit Fagro als detacheerder en kenniscentrum voor financiële professionals naadloos aan bij het kernbedrijf van DPA. De overname draagt in 2014 naar verwachting direct bij aan de winst per aandeel.
 • De overnamesom wordt mede gefinancierd door een emissie van 4.5mln aandelen DPA. Project Holland Fonds treedt als underwriter op in de emissie en garandeert daarmee financieringszekerheid ten behoeve van de overname. De emissie is zeer succesvol en wordt ruimschoots overtekend. Hiermee verbetert de spreiding en de liquiditeit van het aandeel.
 • Lees meer details over deze transactie.