Case: Project Holland Fonds ondersteunt een omvangrijke herfinanciering voor Ordina

logo-ordinaOrdina is een toonaangevende ICT-dienstverlener in de Benelux die ICT-kennis en -capaciteit in de vorm van detachering, vaste projecten en applicatiebeheer aanbiedt aan doorgaans grote organisaties in de sectoren industrie, financiële dienstverlening, overheid en zorg. Ordina past een brede technologiekennis (o.a. SAP, Oracle, Microsoft, Java) toe op uiteenlopende businessvraagstukken. Kenmerk van Ordina is ook de innovatieve aanpak op belangrijke thema’s als security, mobile, social media en big data. 

Project Holland Fonds (PHF) heeft Ordina ondersteund bij het structureren van een op maat gesneden kapitaalmarkttransactie waarmee haar balansstructuur is geoptimaliseerd. In deze transactie heeft PHF aandelen opgenomen via twee directe plaatsingen en heeft PHF een underwriting afgegeven op een publieke claimemissie. In 2014 heeft PHF haar 24.6% belang op een ordentelijke en gunstige manier afgebouwd middels twee afzonderlijke transacties.

Oktober – december 2011: Substantiële kapitaalversterking en balansoptimalisatie

  • Ordina bevindt zich onder leiding van een nieuwe CEO midden in het proces van het aanscherpen van de strategie en het optimaliseren van de interne organisatie.
  • Tegelijkertijd heersen er uitdagende marktomstandigheden en heeft Ordina een schuldpositie die erg hoog is ten opzichte van de winstverwachtingen op korte termijn.
  • Onderdeel van de schuld is een zogenaamde Orange-lening, een achtergestelde lening die een erg hoge rentevergoeding kent. Ter aflossing van de lening en rentebetaling mag Ordina tegen een korting aandelen uitgeven aan de leningverstrekkers. Deze lening, en het risico op aandelenverwatering, maakt het aandeel Ordina minder interessant voor beleggers.
  • PHF bedenkt samen met Ordina en haar adviseurs een structuur voor een allesomvattende financieringstransactie. Ordina versterkt haar kapitaalstructuur met EUR 40 mln Eigen Vermogen door een aandelenuitgifteprogramma dat volledig gegarandeerd is door PHF. Hiermee kan Ordina de bestaande Orange lening geheel aflossen en een substantiële verlaging van de bankschuld bewerkstelligen.
  • PHF neemt in eerste instantie via een directe plaatsing EUR 5,5 mln aandelen op en wordt 8% aandeelhouder in Ordina. Vervolgens geeft PHF een garantie af voor een EUR 22,2 mln claimemissie. Tevens committeert PHF zich aan een tweede plaatsing van EUR 12,2 mln die tegelijk met de claimemissie plaatsvindt. In totaal is daarmee EUR 40 mln nieuw eigen vermogen gegarandeerd. De structuur voorziet in voldoende ruimte voor zowel bestaande aandeelhouders als PHF om in het ‘nieuwe’ Ordina te kunnen investeren.
  • Met de financieringsgarantie van PHF als basis komt Ordina ook met haar huisbanken een herfinanciering overeen. De bestaande bankfaciliteiten worden afgelost en een nieuwe faciliteit wordt afgesloten ter grootte van EUR 55 mln met een looptijd van vijf jaar. Hiermee realiseert Ordina een toekomstbestendige bankfinanciering.
  • Lees de details over deze transactie

Januari – September 2014: Afbouw van PHF’s aandelenbelang op een ordentelijke en gunstige wijze

  • Enkele jaren na PHF’s oorspronkelijke investering heeft Ordina goede progressie gerealiseerd met haar strategische management agenda. Voor PHF was dit dan ook een goed moment om haar belang af te bouwen en daarmee ruimte te creëren voor nieuwe aandeelhouders en de liquiditeit in het aandeel te bevorderen.

  • In januari 2014 plaatste PHF een 15% belang bij institutionele investeerders via een accelerated bookbuild proces. De plaatsing was succesvol, getuige het ruim binnen één dag sluiten van het boek en de pricing die tegen een zeer beperkte discount kon worden vastgesteld. PHF reduceerde hiermee haar belang naar 9.3% en committeerde zich aan een 180 dagen lock-up periode. Lees meer over deze transactie.

  • In september 2014 desinvesteerde PHF haar resterende belang van 9.3% via een enkele bloktransactie, tegen een premie ten opzichte van de geldende beurskoers. Ordina prees PHF bij die gelegenheid als stabiele en belangrijke aandeelhouder in de periode van de versterking van Ordina’s kapitaalstructuur in 2011. Lees meer over deze transactie.