Over Project Holland Fonds

project-holland-fonds corporate.jpgProject Holland Fonds is een creatieve, ondersteunende investeerder in beursgenoteerde en volwassen niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Project Holland Fonds is opgericht in 2009 en sloot in 2016. Doel van het fonds is om ondernemingen te ondersteunen door kapitaal te verschaffen en met raad en daad terzijde te staan bij kapitaalmarkttransacties, M&A-activiteiten, Investor Relations en Corporate Governance onderwerpen. Project Holland Fonds is een actieve, vriendschappelijke, langetermijn-aandeelhouder. Het fonds heeft een uitstekend rendement behaald tot de sluiting van het fonds in 2016.

Fondsgrootte en achterliggende investeerders

Project Holland Fonds is in 2009 gestart met een fondsgrootte van ruim EUR 200 mln. De achterliggende investeerders en initiatiefnemers van het fonds zijn Delta Lloyd en Rabobank.

Doordat Project Holland Fonds een geconcentreerde portefeuille heeft, zijn wij in staat diepgaande kennis van de verschillende ondernemingen, activiteiten en relevante markten op te bouwen. Wij hebben bewezen zeer sterk te zijn in de selectie en analyse van de potentiële investeringen. Onze transacties en investeringen hebben een grote toegevoegde waarde voor de ondernemingen en creëren daarmee additionele (aandeelhouders) waarde.

Na een vaste looptijd van zeven jaar heeft Project Holland Fonds al haar belangen op een goede manier gedesinvesteerd en is het fonds in het najaar van 2016 gesloten.